ONZE AANPAK:
ENJOYING HELPING YOU GROW

Geen dure woorden, maar een eenvoudige aanpak die zich richt op het ten gronde begrijpen van uw business, uw doelstellingen en uw resultaten. Steeds trouw aan onze eigen drijfveer: ons plezier is om u te helpen groeien!

1. Het zien & begrijpen van uw toekomst

  • Sterke ideeën, strategieën en plannen starten steeds bij het begrijpen en duidelijk formuleren van de uitdagingen.
  • Wat zijn de echte uitdagingen waarvoor uw organisatie en mensen staan?
  • Wat zijn de échte inzichten voor uw merk die werkelijk tot groei kunnen leiden?
  • Wat zijn nieuwe mogelijkheden in de toekomst?

2. Zich in die toekomst verplaatsen: keuzes & prioriteiten

Een van de grootste uitdagingen voor mensen en organisaties is het maken van keuzes. Met voldoende zelfvertrouwen en met voldoende onderbouwing. IDErco kan u helpen bij het structureren van ideeën en processen, zodat teams goede beslissingen kunnen nemen en vooral zodat uw organisatie duidelijke keuzes en prioriteiten stelt. Vandaag speelt focus meer dan ooit een sleutelrol in het behalen van successen.

3. Die toekomst tot werkelijkheid maken

Een struikelblok voor veel organisaties is de vertaalslag van geweldige ideeën naar concrete acties. Een essentieel onderdeel in onze aanpak is dan ook het creëren van de omstandigheden waarin teams hun toekomstvisie daadwerkelijk omzetten in concrete actie. In plannen die de beoogde groei echt vertalen in actiestappen die naar het beoogde resultaat leiden. Graag spelen wij in dit proces een faciliterende rol voor uw medewerkers.

Onze aanpak en stijl tijdens het hele proces zal er een zijn waarbij we graag uitdagen en provoceren, maar tegelijk de groep ondersteunen om tot een goed resultaat te komen. Daarbij combineren we een degelijke ervaring op gebied van marketing, commerciële planning en het functioneren van medewerkers in een organisatie.